บริษัท สมาร์ทบอม จำกัด 

บริษัท สมาร์ทบอม จำกัด ผลิตรายการในรูปแบบต่างๆ ผ่านสถานีวิทยุคลื่นหลักในหลากหลายสังกัด ซึ่งล้วนแต่ได้รับการปรับปรุงในด้านประสิทธิภาพการออกอากาศให้มีรัศมีที่ กว้าง ไกล ชัดเจนและมีฝ่ายดูแลตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
จึงมั่นใจได้ถึงความคุ้มค่าในงานโฆษณา